Építőmérnöki informatika

Neptun kód: 
BMEEOFTAT42
Kredit: 
5
Oktatott félév: 
2
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/2/0
ZH-k időpontjai: 
14. hét
ED-k időpontjai: 
4. - 10. - 14. hét
Jegykialakítás szempontjai: 
50% elmélet (ZH), 50% gyakorlat (3 ED). A számonkéréseken egyenként meg kell szerezni a pontok min. 50%-át. Min. 70%-os részvétel az órákon. Az ellenőrző dolgozatok és a ZH a pótlási héten pótolhatóak.