Képzés

Az alkalmazott térinformatikai szakirányú továbbképzési szak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fotogrammetria és Térinformatika Tanszékén már több évtizedes múltra tekint vissza. Az első évfolyam 1993-ban indult és azóta már több száz hallgató végzett a szakon, akik a legkülönfélébb szakmákból érkeztek (műszaki, katonai, humán szféra).

A képzés keretei között megpróbáljuk a térinformatika teljes spektrumát lefedni és egyes speciális területek tudásanyagát is átadni. Az adatgyűjtési technológiáktól kezdődően az információ feldolgozáson keresztül az egyes szakterületek által hasznosítható alkalmazásokig.

Szeretettel várjuk leendő hallgatóinkat!

 

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

  • A képzés felkészítést nyújt az informatikában dolgozó mérnökök és szakemberek számára az adatgyűjtéssel, adatbázis-tervezési ismeretekkel kapcsolatos tudásuk bővítéséhez, szakmai tudásuk mélyítéséhez.
  • Biztosítja a szakemberek számára a nappali oktatásban megszerzett tudásanyag speciális területeinek bővítését, különös tekintettel a legkorszerűbb adatgyűjtési eljárásokra.

A képzés során a hallgató következő képességeinek, kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése valósul meg: 

  • Elemző, problémamegoldó készségek, képességek kialakítása, kreativitás, tervezési készség fokozása, fejlesztése az adott területen.
  • Komplex, és mindig a legfrissebb tudásanyag megszerzése és hasznosítása.
  • Az absztrakt, logikus gondolkodás fejlesztése az adatbázisok kialakítása során, minőségbiztosítási eljárások kidolgozása, alkalmazása.

A szakképesítést, továbbképzést ajánljuk:

  • a térinformatika szakterületein dolgozó adatgyűjtéssel foglalkozó, illetve ilyen jellegű munkákat irányító, szervező önkormányzati, intézményi,
  • műszaki és természettudományi jellegű oktatási intézményekben dolgozó,
  • a humánt területen tevékenykedő, és a térinformatikát alkalmazni kívánó,

szakemberek, középvezetők és vezetők számára.

 

Képzési tájékoztató

Képzési program

Hallgatói szerződés minta

Záróvizsgakérdések

Minta órarend

Tantárgyak

Kapcsolat